1. Trang chủ

  2. Cây xanh

Cây xanh

Cây lộc vừng

Cây lộc vừng

700,000 VNĐ

Cây hạnh phúc

Cây hạnh phúc

220,000 VNĐ

250,000 VNĐ

Cây hoa giấy

Cây hoa giấy

200,000 VNĐ

Cây bằng lăng

Cây bằng lăng

900,000 VNĐ

Cau tiểu trâm

Cau tiểu trâm

160,000 VNĐ

Cây hồng môn

Cây hồng môn

180,000 VNĐ

Cây phát tài núi

Cây phát tài núi

4,000,000 VNĐ

Cây hoa trạng nguyên

Cây hoa trạng nguyên

220,000 VNĐ

250,000 VNĐ

Cây bàng đài loan

Cây bàng đài loan

1,500,000 VNĐ