1. Trang chủ

  2. Cây xanh

Cây xanh

Cây kim ngân

Cây kim ngân

180,000 VNĐ

200,000 VNĐ

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ

150,000 VNĐ

180,000 VNĐ

Cây Thiết Mộc Lan

Cây Thiết Mộc Lan

790,000 VNĐ

850,000 VNĐ

Cây sao sáng

Cây sao sáng

165,000 VNĐ

Cây trầu bà

Cây trầu bà

180,000 VNĐ

200,000 VNĐ

Cây tre ngà

Cây tre ngà

180,000 VNĐ

220,000 VNĐ

Cây sứ trắng

Cây sứ trắng

890,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

Cây kim tiền

Cây kim tiền

150,000 VNĐ

190,000 VNĐ