1. Trang chủ

  2. Cây xanh

  3. Cây công trình

Cây công trình

Cây bồ đề

Cây bồ đề

3,500,000 VNĐ

Cây đa

Cây đa

3,000,000 VNĐ

Cây lộc vừng

Cây lộc vừng

700,000 VNĐ

Cây bằng lăng

Cây bằng lăng

900,000 VNĐ

Cây phát tài núi

Cây phát tài núi

4,000,000 VNĐ

Cây bàng đài loan

Cây bàng đài loan

1,500,000 VNĐ

Cây tre ngà

Cây tre ngà

180,000 VNĐ

220,000 VNĐ

Cây sứ trắng

Cây sứ trắng

890,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ